Swingkids

Swingkids is een goede voorbereiding op zowel de modern-jazz als de streetdance en hiphoplessen. Er wordt gedanst op eigentijdse muziek die zo divers mogelijk is. De kinderen maken, rekening houdend met hun leeftijd, kennis met de technieken van modern-jazz en streetdance waarbij de ontwikkeling van de motoriek, coördinatie, ritme en ruimtegevoel aandacht krijgen. Ook hier staat dansplezier voorop!

Een Swingkids-les ziet er als volgt uit:

  1. Warming-up
  2. Verschillende oefeningen waarbij we aan de technieken werken, improvisatie opdrachten waarbij we o.a. aan ruimtegevoel werken, en tot slot natuurlijk een choreografie (stuk dans dat wordt aangeleerd). Halverwege de les nemen we even lekker een slok water (neem je eigen flesje mee).
  3. Cooling down